Består af:

 • Daglig leder
 • Afdelingsledere og/eller stedfortræder for afdelingsledere
 • Psykolog

 

Gruppen kan efter vurdering indkalde andre relevante medarbejdere til at deltage på PPT-møde.

Praktisk Pædagogisk Team har to overordnede målsætninger:

 • at kvalitetssikre behandlingen på Sparta og
 • at sikre medarbejderne faglige muligheder, som ruster dem til arbejdet med beboerne.

 

Praktisk Pædagogisk Team varetager forskellige funktioner både direkte og indirekte i forhold til beboerne og medarbejderne, herunder blandt andet:

 • Visitation af beboer efter henvendelse fra kommuner.
 • Udarbejdelse af behandlingsoplæg/interventionsskrivelse vedrørende anbringelse og andre foranstaltninger.
 • Sparring, råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af skriftligt materiale – herunder notater, behandlingsplaner m.m.
 • Sparring i forhold til den enkelte beboers situation og behandling.
 • Sparing og videndeling blandt afdelingerne.
 • Beslutningskompetence i forhold til Spartas kompetencemiddel fond.
 • Planlægning af internt uddannelsesforløb.
 • Planlægning af supervision til medarbejderne.

 

For den enkelte afdelingsleder betyder det Praktisk Pædagogiske Team, at de har et medansvar for Spartas overordnede pædagogiske metoder og samtidig har et særligt ansvar i forhold til egen afdeling.

I teamet drøfter lederne erfaringer og idéer af såvel pædagogisk som ledelsesmæssig karakter.

Afdelingslederne skal på samme tid have fokus på helheden i Sparta og på egen afdeling. Endvidere er det vigtigt både, at kunne modtage feedback og sparing/vejledning fra de andre i teamet, og at kunne bakke op om de øvrige i teamet.