SpotOn er Spartas kontaktteamsordning, hvor Sparta yder støtte, rådgivning og vejledning til unge og voksne i forskellige foranstaltninger.

Det kan for eksempel være:

 • § 52 stk. 3 nr. 2: Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
 • § 52 stk. 3 nr. 6: Fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien
 • § 52 stk. 3 nr. 9: Anden hjælp – der har til formål at yde rådgivning og behandling, samt praktisk pædagogisk støtte
 • § 76 stk. 2: Opretholdelse af fast kontaktperson
 • § 76 stk. 2 nr. 2: Fast kontaktperson for den unge (efter anbringelse udenfor hjemmet)
 • § 85: Bostøtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne


SpotOn arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, hvor vi møder vores unge og voksne med et åbent sind og tager udgangspunkt i at møde mennesker hvor de er – følelsesmæssigt og udviklingsmæssigt.

Sammen med vores unge og voks- ne arbejder vi med de mentalise- rende værktøjer – herunder blandt andet kriseplaner og interventi- onsspektrummet. Hver borgere får blandt andet udleveret en mentaliseringsmappe, som er afsættet for vores samtaler.

Personalet har alle en solid erfaring – og er fagligt velfunderet, med bl.a. grunduddannelse i mentalisering. Personalet har fokus på løbende orientering og dokumentation i form af opfølgningsnotater hver 3. måned (eller efter aftale).

Mange unge oplever ensomhed, når de komme i egen bolig – manglende venskaber og netværk – hvilket kan være en medvirkende faktor til tilbagefald i behandlingsforløbet.

Idégrundlaget for Café SpotOn er netop, at skabe rammerne for sundt socialt samvær – i form af fælles madlavning, temaaftener, aktiviteter og hygge sammen med ligestillede unge og personale.

Café SpotOn tilbyder også tema- aftener med madlavning, udarbejdelse af budget, forstå dine forsikringer og forstå en lejekontrakt. Café SpotOn har åben 3 aftener om ugen og løbende weekendaktiviteter.

SpotOn tilbyder blandt andet hjælp til:

 • Boligsøgning

 • eboks, NemId og netbank

 • Udarbejdelse af budget

 • Møde med bankrådgiver/assurandør

 • Guide og hjælp i rengøring, tøjvask, personlig hygiejne o.lign.

 • Personlig kogebog/madlavning – at handle fornuftigt ind

 • Social færdighedstræning

 • Arbejder med tankefælder/angst

 • Individuel ART-træning

 • Støtte i forbindelse med arbejdspraktikker og møder med UU-vejleder

 • Samtaler omkring misbrug

 • Faglig psykologisk- og psykiatrisk vurdering

 • Koordinerende rolle omkring den unge

 • Og meget andet

SpotOn samarbejder med bl.a:

 • Center for Mentalisering
 • Psykolog Jesper Birck
 • Psykiater Dorrit Obel UU
 • Vejledningen
 • Misbrugsbehandlere
 • Produktionsskoler
 • Jobkonsulenter

 

Kontakt Lars Peter Østergaard

Tlf: 2310 9544

lp@fondensparta.dk

 

Læs vores pjece om SpotOn lige her