En stor del af Spartas målgruppe har vanskeligheder ved mentalisering.

Mentalisering er evnen til at være opmærksom på egne og andres mentale tilstande - det vil sige at være opmærksomhed på egne tanker, følelser, behov, mål og grunde samt på den andens. Desuden indebærer evnen til mentalisering en forståelse for, at mentale tilstande er baggrunden for adfærd. Det omfattende teoretiske grundlag, som begrebet mentalisering bygger på, tilbyder endvidere en forståelsesmodel for, hvad det betyder for børn at være udsat for omsorgsvigt og traumer i deres udvikling. Forståelsen er præget af positive forventninger til de omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unges udviklingsmuligheder.

Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold. Desuden har hun erfaring i at supervisere og undervise professionelle, der arbejder med udsatte børn, unge og deres forældre.

I 2012 udkom hendes bog: ”Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge”, i 2013 var hun medforfatter på bogen ”Døgninstitutionspædagogik” og i januar 2014 udkom ”Mentalisering i pædagogik og terapi”.

Janne er dagligleder for Center for mentalisering ( www.centerformentalisering.dk) som består af en række fagfolk der arbejder med mentaliseringsbaseret behandling i forhold til omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.

Fonden Sparta har i flere år samarbejdet med Janne Østergaard og Center for mentalisering om uddannelse af personalet. Endvidere har Center for mentalisering i løbet af efteråret 2015, arbejdet med at implementere mentalisering i yderste led på Sparta. Der er i den forbindelse blevet arbejdet med undervisning, observationer og hands on supervision på Sparta. Derudover er der blevet arbejdet med mentalisering i skolen samt på organisations og ledelsesniveau.