VÆrdigrundlag

Mentalisering
Mentalisering, da en Sparta-medarbejder forsøger at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag.


Rummelighed
Rummelighed, da en Sparta-medarbejder skal kunne forstå sig på menneskers forskelligheder.


Tillid
Tillid, da det er en essentiel forudsætning for at behandling og udvikling af beboerne er mulig.
Tillid, da en Sparta-medarbejder er bekendt med, at tryghed er basalt og en forudsætning for at beboeren kan opbygge tillid.


Dialog
Dialog, da den optimale udvikling bunder i tæt dialog med både beboeren og personerne omkring beboeren. 


Parathed
Parathed, da evnen til at agere hurtigt, når beboeren eller samarbejdspartnere har behov for det.

 

Læs mere på Tilbudsportalen.